Hongrie

En Hongrie :

Ecole de Budo- RAJI Hungary , Chushinkan
Dojo / BHSE Budo center, Tuzer U. 56 Kerulet BUDAPEST 13
responsable : Szabolcs GOLLOB & Peter VILCEK
Contact
tel.: +36.70.22.53.505 & +36.20.93.49.287
home page. www.chushinkan.aikido.org.hu